EU og Balkan (5:6) – Fanget på Balkan-ruten til EU

Migrationspolitikken er fortsat blandt de absolut vigtigste politiske temaer i Europa. Særligt spørgsmålet om en fælles asyl- og indvandringspolitik med omfordeling af flygtninge mellem landene splitter EU mellem øst og vest. Merkel og Macron har insisteret hårdnakket på, at alle lande skal tage deres del af byrden. Indtil videre har østeuropæerne med Orban i spidsen nægtet at give sig og indgå et kompromis. Hvad er holdningen på Balkan i de forskellige lande? Hvilke ønsker har landene på Balkan til den europæiske asylpolitik? Overholder Balkan-landene Dublin-forordningen? Sikrer landene deres grænser, eller lader de migranterne komme igennem?

I denne udgave af programrækken om EU og Balkan ser Christian Foldager sammen med programmets faste ekspert Zlatko Jovanovic og lektor Kristina Grünenberg, Københavns universitet, nærmere på Balkanlandenes rolle og betydning i forhold til den fortsatte strøm af asylansøgere mod EU-landene.

Programrækken “EU og Balkan” er produceret med støtte fra Europa-Nævnet.