EU og Balkan (6:6) – Klima og miljø på Balkan vs. EU-standarder

Balkan har de seneste årtier været plaget af massive miljøproblemer såsom luftforurening, vandforurening, affaldsproblemer og afskovning. Hvordan ser den aktuelle situation på miljøproblemerne på Balkan ud? Hvordan reagerer befolkningerne på miljøproblemerne? Hvilken rolle spiller miljøproblemerne for det politiske landskab på Balkan? Er det realistisk, at landene på Balkan kan nå frem til at overholde de europæiske miljøkrav? Vil det koste arbejdspladser på Balkan, hvis landene optages i EU, fordi virksomhederne ikke er konkurrencedygtige på miljøstandarderne?
Sådan lyder nogle af de centrale spørgsmål, når Christian Foldager sammen med programmets faste Balkan-ekspert, Zlatko Jovanovic, og Phd-stipendiat Ulrik Kohl diskuterer miljøsituationen på Balkan i forhold til EU-standarderne og betydningen heraf for Balkan-landenes muligheder for optagelse i EU.

Programrækken ”EU og Balkan – Balkan og EU” er produceret med støtte fra Europa-Nævnet”.