EU og Balkan (4:6) – Identitet og fællesskabsfølelse på Balkan og i EU

Hvad er status på forholdet mellem EU og Balkan? Det spørgsmål belyser Christian Foldager og Balkan-analytiker Zlatko Jovanovic fra forskellige vinkler sammen med en række eksperter i programserien ”EU og Balkan”. I dette program handler det især om kulturen og den fælles identitet på Balkan. Er der dækning for at tale om en fælles kultur og identitet, og hvad betyder det i givet fald for forholdet til EU? Kan de europæiske lande i realiteten lære noget af Balkan på dette område? Til at belyse disse spørgsmål har Christian Foldager og Zlatko Jovanovic yderligere allieret sig med Tea Sindbæk Andersen, der lektor ved Københavns Universitet.

Programrækken “EU og Balkan” er produceret med støtte fra Europa-Nævnet.