EU og Balkan (3:6) – EU set fra Balkan

Slovenien og Kroatien er allerede medlemmer af EU. De øvrige Balkan-lande har alle et perspektiv om fremtidigt EU-medlemskab. Montenegro, Serbien, Republikken Nordmakedonien og Albanien er officielle kandidatlande, og der er indledt tiltrædelsesforhandlinger og åbnet kapitler med Montenegro og Serbien. Bosnien-Hercegovina og Kosovo er potentielle kandidatlande. Men hvorfor vil landene på Balkan med i EU? Hvordan er holdningen til EU-medlemskab på Balkan? Er landene splittede i deres forhold til EU? Hvilke udfordringer er der ift. optagelse i EU? Indgår det europæiske perspektiv i den politiske debat på Balkan?

Med udgangspunkt i disse spørgsmål dykker Christian Foldager sammen med sin faste Balkan-ekspert Zlatko Jovanovic og også med Ismar Dedovic, ph.d. og adjunkt på Niels Brock ned i det overordnede tema om EU og Balkan med særligt fokus på EU set fra Balkan.

Programrækken “EU og Balkan” er produceret med støtte fra Europa-Nævnet.