EU og Balkan (1:6) – Fra Jugoslavien til Vestbalkan

I denne udgave af programrækken om EU og Balkan handler det især om den aktuelle situation på Vestbalkan i forhold til EU og om Balkan set fra EU, for lige siden ophøret af Den Kolde Krig og Jugoslaviens sammenbrud har landene på Balkan ønsket optagelse i EU. Hvordan var forholdet mellem EU og Jugoslavien? Hvordan reagerede EU på Jugoslaviens sammenbrud? Hvordan har opløsningen af Jugoslavien påvirket Balkans relation til EU? Er der fortsat en jugoslavisk arv i relationen til Europa?

Hvorfor vil landene på Balkan gerne med i EU? Hvordan er holdningen til EU-medlemskab på Balkan? Er landene splittede i deres forhold til EU? Hvad er udfordringerne ift. optagelse i EU? Hvordan indgår det europæiske perspektiv i den politiske debat på Balkan?

Med udgangspunkt i disse spørgsmål diskuterer Christian Foldager sammen med sin faste Balkan-ekspert Zlatko Jovanovic og med Christian Axboe Nielsen fra Aarhus universitet udviklingen fra Jugoslavien til Vestbalkan samt situationen i dag i forhold til EU og eventuel optagelse i EU for nye lande, men også i forhold til Rusland og Kina.

Programrækken “EU og Balkan” er produceret med støtte fra Europa-Nævnet.