Europas fremtid – dit EU – Værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed

Hvad mener europæerne, at EU skal fokusere på i de kommende år? Hvilke ideer og kommentarer har de til det europæiske fællesskab? Hvordan skal EU-samarbejdet udvikle sig?

Med serien ”Europas fremtid – dit EU” giver dk4 borgerne mulighed for at stille spørgsmål og komme med ideer til EU-politikerne om retningen for det europæiske samarbejde. Derfor indgår spørgsmål, ideer og kommentarer fra borgerne i hvert program, når Christian Foldager sammen med et dansk medlem af Europa-Parlamentet kommer rundt om forskellige aspekter af Europas fremtid.

I dette program handler det primært om det europæiske fællesskabs arbejde med værdier og rettigheder, men også om sikkerhed og det såkaldte retsstatsprincip. Gæst er Nikolaj Villumsen, MEP for Enhedslisten.

”Europas fremtid – dit EU” er produceret med støtte fra Europa-Nævnet.