Fremtidens Europa (6:10) – Styrket sundhed

Hvad skal der ske med det europæiske projekt på lang sigt? Hvilke ændringer – store som små vil være nødvendige for, at vi kan udvikle og fortsætte det europæiske samarbejde til glæde for og med engagerede borgere i hele Europa?

Det tager dk4 og Christian Foldager fat på i serien ”Fremtidens Europa”, når Foldager sammen med eksperter, opinionsledere, politikere, erhvervsfolk, forskere og repræsentanter fra civilsamfundets organisationer diskuterer, hvordan EU bør udvikles i det 21. århundrede.

I denne udgave af programrækken ser Christian Foldager sammen med seniorforsker Maja Dionigi fra Tænketanken Europa nærmere på det europæiske sundhedssamarbejde, på udfordringerne og på løsningsinitiativerne, herunder Europa-Kommissionens arbejde med at opbygge en europæisk sundhedsunion. Hvorfor kommer initiativet netop nu? Hvad vil de europæiske politikere opnå med sundhedsunionen? Skal sundhedsområdet ikke længere være et nationalt anliggende?

”Fremtidens Europa” produceres med støtte fra Europa-Nævnet.