KulturHave med Christine Buhl Andersen

En af de mest magtfulde personer i det danske kunst- og kulturliv er gæst i denne udgave af ”KulturHave”.
Det er forkvinden for bestyrelsen i Ny Carlsbergfondet, der blev stiftet i 1902 af brygger Carl Jacobsen. I programmet fortæller Christine Buhl Andersen blandt andet om sin vej til denne magtfulde post – en vej, der har omfattet positioner som museumsdirektør for henholdsvis KØS Museum og Ny Carlsberg Glyptotek.
Med årlige donationer på over 100 millioner kr. er fonden en betydelig aktør i det danske kunstliv.
Buhl Andersen beretter også om Ny Carlsbergfondets historie og formål, og hvordan fonden med sin kunstfaglige tyngde og handlekraft har en enestående position både i den danske fonds- og kunstverden i respekt for stifteren Carl Jacobsens ønske om at “arbejde i Kunstens tjeneste”.

I ”KulturHave” præsenterer Buhl Andersen eksempler på nogle af de projekter, som fonden støtter under Corona-krisen via en særlig museumspulje, som blev oprettet i den anledning.

Men i samtalen med Christian Have indgår også overvejelser over det forhold, at udfordringer til ledelse og lederskab i en krisetid for museer og kulturinstitutioner vil vokse både i Danmark og internationalt, og at de vil kræve en anden ledelsesform og et andet værdisæt.
Buhl Andersen argumenterer for, at forenkling og populisme ikke er vejen frem og giver sit bud på den rolle, kunsten og fondene kan spille fremover i den samfundsmæssige udvikling og dannelse.

Mod slutningen drøfter Buhl Andersen og Christian Have den øgede digitalisering og den rolle det fysiske museum kan og bør spille, inden de runder af med overvejelser over, hvordan
vi som samfund fastholder fokus på kunstens rolle og betydning.

”KulturHave” produceres i samarbejde med HAVE.