Dyder og laster i dagens Danmark – Anne Sophia Hermansen om mod

Mod, adversus, er den tredje af de syv kardinaldyder.
Overordnet set kan man betegne modet som en mental eller moralsk styrke, der gør et menneske i stand til at stå fast, handle eller tale i en situation, der opfattes som farlig – enten på det fysiske eller på det psykiske plan.
Mod har altså grundlæggende noget at gøre med, at noget sættes på spil og vi fornemmer, at vi tager en risiko eller en chance. Psykologisk set er modet evnen til at konfrontere noget, der skræmmer os. Mod og angst har således en hel del men hinanden at gøre.

Mod kan også opfattes som livsmod. Modet til at være til og give sig livet i vold. Eller modet til at give sig meningsløsheden i vold.
Og så er der det mod, der kan forbindes med den religiøse tro – og med kærligheden. Modet til at give sig hen og kaste sig ud på de 70.000 favne vand, som Kierkegaard ville tale om.
Men er vi blevet mindre modige i dag? Har terroren trynet os og taget magten fra modet? Er livsmodet lige så stille sivet ud til fordel for småborgerlighed og krænkelsesparathed? Eller er kvindemod det nye sort, så kvinderne tør mere end nogensinde før?

Pia Søltoft tale med kulturredaktør Anne Sophia Hermansen om mod i denne udgave af ”Dyder og laster i dagens Danmark”.