Livsvalg – Kim Hartzner

Livsvalg - Kim Hartzner

Der er brug for håb! Lægen Kim Hartzner har set meget – og hørt endnu mere. Men med mere end 25 år i nødhjælpens tjeneste ved han, at selv små ting kan gøre en kæmpe forskel.

Det hele startede i Birkerød i en garage. Kim Hartzners far, René Hartzner havde solgt korn i de gamle østlande og vidste, at der var mange, som havde brug for hjælp derude. Murens fald var det incitament far og søn havde brug for, og i 1991 var Mission Øst en realitet.

Igennem årene har de hjulpet tusindvis af mennesker. Mange af de steder hvor Mission Øst sætter ind, er der ikke andre hjælpeorganisationer, fordi det er for farligt.
I Irak har de gjort et kæmpe stykke arbejde efter den humanitære katastrofe, der opstod i Islamisk stats kølevand – specielt i Mosul.

Noget af det vigtigste i arbejdet ligger i at give folk en hverdag, hvor der ingen hverdag er.
At hjælpe med at bearbejde de mange traumer samt selvfølgelig yde den nødvendige hjælp m.h.t. mad, tøj og et sted at sove.

Noget andet, som Kim Hartzner mener, er vigtigt, er muligheden for at oplyse beslutningstagere, og han inviterer gerne politikerne ned, så de ved selvsyn kan få indsigt til at tage beslutninger ud fra en meget anderledes virkelighed.

Mød stifteren af Mission Øst Kim Hartzner i samtale med Dina Al-Erhayem.