Arkæologien rundt – Vikingen fra Fregerslev

Arkæologien rundt - Vikingen fra Fregerslev

VIKINGEN FRA FREGERSLEV

Udgravningen af en viking begravet med et rigt dekoreret hesteudstyr giver nye og overraskende resultater. Var han gravlagt med en kvinde ved sin side og hvad gemmer en tværliggende grav på? ”Arkæologien Rundt” har besøgt Fregerslev.

BAGGRUNDSHISTORIE:
Historien om den meget omtalte udgravning af en stor vikingegrav ved Hørning mellem Aarhus og Skanderborg, nærmere bestemt i Fregerslev, begyndte i 2012. Her planlagde Skanderborg Kommune udstykningen af et stort stykke jord til anlæggelse af et helt nyt parcelhuskvarter. Forinden skulle jorden undersøges for arkæologiske spor. Her var det, at arkæologer fra Museum Skanderborg stødte på resterne efter et stort gravkompleks fra vikingetiden.
I første omgang besluttede kommunen sig for ikke at bekoste en dyr udgravning, men i stedet lade graven ligge fredet hen. Det viste sig at være en dårlig beslutning set ud fra et arkæologisk synspunkt. Undervejs i planeringen af de mange parcelhuse blev grundvandsstanden nemlig sænket. Ved optagningen af en stor jordklump, i præparat i 2015, viste indholdet, at alt metal var ved at blive så nedbrudt pga. de mindre våde jordbundsforhold, og at en udgravning var påkrævet. Ellers ville graven blive så nedbrudt, at man ville gå glip af vigtig information.
Indholdet af præparatet var en stor overraskelse. Allerede et røntgenfoto viste, at vikingen var begravet med sit hesteudstyr, der var rigt udsmykket med forgyldte beslag. Noget lignende har man ikke stødt på i dansk arkæologi siden 1983. Denne opdagelse skabte glæde blandt arkæologerne, for her stod de over for en gravlagt person i den øverste elite tæt på kongemagten. Dateringen på de fundne genstande ligger mellem 930 og 970 altså på Gorm den Gamles eller Harald Blåtands tid. Hvad værre var, at udgravningen og konserveringen af de smukke pyntebeslag var yderst kompliceret. Al metal var pulveriseret og skulle samles igen af de dygtige konservatorer på Moesgård Museum, men resultatet er enestående. De smukke beslag har netop været udstillet på Museum Skanderborg, mens selve udgravningen finder sted hele fem år efter, at fundet blev gjort.

VIKINGEGRAVENS HEMMELIGHEDER:
Det er dk4´s Frantz Howitz, der har aflagt Fregerslev et besøg en enkelt dag under udgravningen. Det blev en bevægende dag med to nybrud i fortolkningen af graven. Lige ved siden af stedet, hvor de forgyldte beslag blev taget op i 2015, havde man taget yderligere et præparat op til røntgenfotografering. Også dette var fyldt med beslag, men af en anden type end de allerede kendte. Siden dk4´s besøg er der taget endnu flere præparater op, og også de viser beslag, der ligger placeret i en række. Hestens seletøj har været så omfattende, at hele hesten har været iklædt seletøj af en sjælden skønhed. Lignende seletøj er fundet bl.a. ved Langballigau og Thumby-Bienebek omkring Flensborg og Slesvig. Teorien er, at seletøjerne kan være fremstillet i Hedeby, og de stilmæssige sammenfald fortæller, at guldsmeden har været den samme person.  
ER VIKINGEN BEGRAVET MED EN KVINDE VED SIN SIDE?
Den primære kammergrav med hesteudstyret er meget bred, og fundet af resterne efter et smukt cisselleret smykke tyder på, at der er tale om en dobbeltgrav. Smykket er nedbrudt, og kun en del af det er taget op til røntgen. Resten sad stadig, under dk4´s besøg, i en jordprofil, der først skulle analyseres, inden smykket endeligt kan tages op. Teorien om at der er tale om en dobbeltgrav forstærkes af, at svage plankespor går ned gennem midten af graven og deler den i to.

VÅBENFUND MANGLER NÆSTEN:
Det undrer arkæologerne, at der kun er fundet ganske få genstande i graven, der fortæller, at her ligger en kriger – og måske hans hustru – begravet. Der er måske en lansespids, og der er fundet pilekogger med 22-23 pile, men der mangler et sværd. Dette kan måske være fjernet fra graven allerede i vikingetiden, eller også er det forvitret. Bl.a. den næsten samtidige gravlæggelse i Ladbyskibet viser, at der har fundet fjernelser af våben hele menneskerester sted i samtiden. Noget lignende kunne være tilfældet mht. ”Vikingen fra Fregerslev”.

GRAVENS KONSTRUKTION:
Efter dk4´s besøg i Fregerslev har arkæologerne forsket i gravens konstruktion. Her viser det sig, at dybden af stolpehullet i midten af graven er betydeligt dybere end hjørnestolperne. Det fortæller, at graven har været overdækket af en sadeltagskonstruktion.

EN INTERESSANT SKUFFELSE:
På udgravningen ved Fregerslev har der været stor spænding om den store nedgravning, der ligger på tværs af vikingegraven med hesteudstyr. Forudgående analyser viste, at der kunne være to gravlæggelser, men også at der ligger mange store sten nede i bunden. I ugerne efter dk4´s besøg nåede arkæologerne endelig ned til bunden af graven, men uden at finde noget. Da man kom ned til de store sten, lå der intet andet end resterne efter en kridtpibe. Der er med andre ord tale om en nitte, som det ofte er tilfældet i den arkæologiske verden. – De store sten stammer øjensynligt fra overdækningen af kammergraven. De har irriteret bondemanden, der ustandseligt er stødt ind i dem under pløjning. Engang i slutningen af 1700-årene eller ind i 1800-årene er der taget en resolut beslutning: De sten skal bare væk fra jordens overflade og graves så langt ned, at de ikke længere kan irritere.

FREMTIDEN:
Så mange som muligt af de mange seletøjsbeslag skal nu forsøges konserveret. Al metal er pulveriseret og skal samles og stabiliseres af de dygtige konservatorer. De sidste præparater er ved at blive taget op i håb om at finde sporer og stigbøjler. Når alt er udgravet og undersøgt, bliver området udjævnet og skal højst sandsynligt bevares som et rekreativt område måske med et mindesmærke. For beboerne i det nyanlagte parcelhuskvarter vil dette sted for altid fortælle historien om, at her blev en højtstående viking og hans hustru stedt til hvile sammen med et overdådigt hesteseletøj for mere end 1000 år siden.