Fokus på – Sundhedsvæsenet – tidligere kirurg Ulf Helgstrand og Georg Julin

Georg Julin har lavet podcast om problemerne med bl.a. psykiatrien, men ser nu også på det generelt omdiskuterede emne – sundhedsvæsenet og de fem regioner. Tidligere chef og kirurg Ulf Helgstrand, Rigshospitalet, sagde op i protest mod bl.a. Sundhedsplatformen, der efter hans mening er en skandale. Ulf Helgstrand kommer i podcasten ind på en række påviste problemer og opfordrer til at lægge de fem regioner sammen til ét landsdækkende sundhedssystem. De mange konkrete oplysninger om problemer, men til gengæld også kontante forslag på hvad der bør gøres hurtigst muligt, lægger op til en åben debat hvor både politikere og sundhedspersonale bør tale effektivt sammen om sikring af Danmarks fremtidige sundhedsvæsen. Podcasten er egnet til at gennemlytning op til flere gange med de mange konkrete problemstillinger og tilsvarende forslag til handling som Ulf Helgstrand giver til forståelse.