Fokus på – Psykiatrien – psykologen – Per Hulstrøm

Per Hulstrøm, som er psykolog, cand.pæd.psych.aut samt dobbeltspecialistgodkendt af Dansk Psykolog Forening skrev også et læserbrev som refleksion på kronikken i Kristeligt Dagblad af den sygdomsramte Line Druschke Knudsen. Overskriften var ganske enkel: ”Giv os lov til at se mennesket bag diagnosen.” Ifølge psykolog Per Hulstrøm er grundproblemet i psykiatrien en ensretning af behandlingen, som ikke har øje for den enkeltes behov. Line Druschke Knudsen skriver i kronikken den 28. juli, at hun skammer sig over, at hun som døgnindlagt patient ikke passer ind i det behandlingssystem, der tilbydes hende. Hun sætter simpelthen en finger direkte på, hvor det er allermest ømt i sundhedsvæsenet – hvor grundproblemet er i dag. Som privatpraktiserende psykolog med ydernummer er jeg en del af det ambulante fremskudte sundhedsvæsen. Jeg har arbejdet som selvstændig i dette system igennem de sidste 20 år. Min erfaring bekræfter Lines opfattelse. Når jeg får klienter henvist gennem deres praktiserende læge, er også jeg forpligtet på at bruge bestemte metoder og tilgange i bestemte rækkefølger. Eksempelvis skal kognitiv terapi være mit førstevalg ved for eksempel angstbehandling. Lyt til Per Hulstrøms erfaring og forslag til fremtidens behandling, og hans store interesse for også at komme i dialog med politikerne i Folketinget så ”systemet” i langt højere grad ”ser mennesket bag diagnosen.”