En moderne EU-reformering (2:4) – Det nationale råderum

Den 2. oktober 1972 stemte et flertal af danskerne ja til dansk medlemskab af Det Europæiske Fællesskab (EF), eller Den Europæiske Union, som det europæiske samarbejde kaldes i dag.
De seneste årtier er mængden og kompleksiteten af de EU-sager, der behandles i Folketinget vokset betydeligt. Til trods for dette, har Folketingets behandling og kontrol med EU-sager ikke ændret sig, men foregår stadig efter den model, som blev fastlagt for snart 50 år siden.
Derfor har Folketingets Europaudvalg, i anledningen af 50-året for folkeafstemningen, nedsat en reformgruppe, der skal efterse den parlamentariske kontrol med EU-politikken i Danmark.
EU-reformgruppen består af en række fremtrædende politikere og erhvervsfolk, der alle har et særligt kendskab til EU. I samarbejde med fagpersoner, interesseorganisationer og partiledere skal de sammen komme med en række anbefalinger til, hvordan EU-sager skal behandles i Folketinget fremover.

I fire programmer stiller dk4 skarpt på, hvilke udfordringer, der er med behandlingen af EU-stof i Folketinget nu, og hvad det har af betydning for demokratiet i Danmark.

Gennem interviews med EU-reformgruppens medlemmer, fagpersoner, interesseorganisationer og journalister forsøger EU-ekspert Christian Foldager og journalist Kirstine Sideroff Larsen at forstå, hvorfor EU kan føles langt væk samtidig med at det, der foregår i Bruxelles, har en stor betydning for danskernes hverdag. De følger naturligvis også lanceringen af EU-reformgruppens anbefalinger, og gruppens bud på, hvordan man kan forbedre behandlingen af EU-stofområdet i Folketinget, så demokratiet kan styrkes i Danmark.