Fokus på – Ældreråd – med Grethe Simonse

Hvad er et Ældreråd, eller Seniorråd som det også kaldes i nogle af landets 98 kommuner? I denne udsendelse møder vi en ildsjæl der gennem et langt arbejdsliv som sygeplejerske i Gladsaxe Kommune har nået alderen og erfaringen hvor man kan vælges ind i dette råd, der skal skabe dialog mellem kommunens ældre og kommunalbestyrelsen.

Grethe Simonsen fortæller levende og engageret om det frivillige arbejde der gør at konkrete tiltag for kommunens ældre kan se dagens lys. Det kan være nyt plejehjem, sammenkomster hvor der er foredrag om ældres situation i Danmark eller andre arrangementer hvor de ældre bliver knyttet tættere til hinanden og kommunen, og skabe forståelse for en udvikling – blandt ældre. I september bliver der for første gang i Danmark holdt valgdag i Herlev for Ældrerådet, og hele dagen er afsat til information, underholdning og holdninger til livet som ældre – foruden valghandlingen. Borgmester og flere fra byrådet vil være til stede og de opstillede kandidater kan udveksle spørgsmål og svar med dem der skal stemmes om til de syv pladser i Ældrerådet