KulturHave med Kasper Sand Kjær

Som nyudnævnt kultur- og medieordfører i juni 2020 for Socialdemokratiet fik den kun 31-årige Kasper Sand Kjær en stor opgave med at formidle, hvad Socialdemokratiets kulturpolitik egentligt består af.

Midt i en Corona-krise og et historisk stort fokus på kulturområdet er Kasper Sand Kjær landet midt i orkanens øje. Når han er gæst hos Christian Have i denne udgave af ”Kulturhave” fortæller han, hvad der står øverst på den kulturpolitiske dagsorden, og hvilke områder der er særligt udfordret.
Selv er han meget optaget af at få kulturen ud og leve blandt flere mennesker og af at skabe nogle rum for en fælles, men også gerne udfordrende samtale.

Samtidig kommenterer Kasper Sand Kjær debatten om det folkelige kontra eliten og udsagnet om, at “der ligger lige så meget kultur i håndbold som i ballet”.
Kulturordføreren sætter også ord på, hvilke forventninger der i den kommende tid vil være til de store nationale kulturinstitutioner, og hvordan tilgængeligheden skal styrkes for de dele af befolkningen, der ikke i dag er kulturbrugere.

Fællesskabet og den værdi kulturen spiller i samfundet fra de små foreninger til de helt store aktører inden for både idræt og kunsten er et område, som den nye kulturordfører har særligt fokus på, fremgår det også af samtalen. Og vi erfarer også, hvordan Corona-krisen har ændret Kasper Sand Kjærs syn på kulturområdet, og hvordan det kommer til at præge hans arbejde fremover.

”KulturHave” produceres i samarbejde med HAVE.