Eurotopia – Om fred – med Per Stig Møller og Claus Hjort Frederiksen

I denne udgave af ”Eurotopia” handler det om fred, for det var ønsket om fred, der førte til Europas samling efter krigen. Har det europæiske samarbejde sikret freden i Europa, og hvordan kan vi sikre freden i Europa i det 21. århundrede? Ville vi have haft fred i Europa uden NATO?
Disse overordnede spørgsmål diskuterer Christian Foldager i programmet med to gæster, der begge har været centralt placeret indenfor dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik de seneste årtier, nemlig tidligere udenrigsminister Per Stig Møller og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

”Eurotopia” er dk4s nye programserie om, hvad vi skal med Europa og om, hvordan den europæiske drøm anno 2020 lyder.
Det har Christian Foldager sat sig for at finde ud af i 10 programmer. For efter et årti præget af krise og opsplitning er det centrale spørgsmål ikke kun, hvordan det europæiske projekt kommer videre, men også hvad det skal videre mod?

Sammen med markante gæster vil Christian Foldager i programrækken genopdage Europa og formulere visioner for fremtiden. Hvert program afsluttes med, at Foldager i fællesskab med gæsterne formulerer visionen som en tese for fremtidens Europa.
På den måde samler serien i alt 10 teser i manifestet ”Eurotopia”.

Programrækken er produceret med støtte fra ”Europa-Nævnet”.