Dansk-tysk med Matlok – Anna Lena Sandberg og Torben Jelsbak

Gæsterne i denne udgave af ”Dansk-tysk med Matlok” er to lektorer fra Københavns Universitet, nemlig Anna Lena Sandberg og Torben Jelsbak. De har lige lige udgivet bogen ”Dansk-tyske krige – Kulturliv og Kulturkampe”, der danner udgangspunkt for samtalen.

I programmet spørger Matlok blandt andet, om fordommene og fjendebillederne er forsvundet i 2020 – det år, som den danske regering har udråbt som kulturelt venskabsår med Tyskland. Hvad betyder den dansk-tyske vekselvirkning for kulturen i dag for begge lande lande, ikke mindst efter den tyske genforening for 30 år siden med Berlin som en ny magnet for mange danskere?

Men samtalen omhandler også den kendsgerning, at USA på mange områder er blevet dominerende herhjemme. Især medialt hos den unge generation, som ikke har noget stort kendskab til naboen og til den dansk-tyske historie på godt og ondt.

Er der derfor dækning for i 2020 at tale om et venskab, eller er det forkert når mange siger, at det dansk-tyske forhold i de sidste 150 år aldrig har været bedre end i dag?