Eurotopia – Om oplysning – med Lisbeth Knudsen og Tom Jensen

I programserien ”Eurotopia” er Christian Foldager nu nået frem til at se nærmere på begrebet oplysning. For den oplyste borger har været idealet for den europæiske offentlighed i århundreder. Men det ideal er i vor tid under stort pres. Spørgsmålet er derfor, hvordan den oplyste borger kan genopfindes og relanceres i det 21. århundrede? Hvilken rolle spiller de sociale medier i denne sammenhæng? Er europæerne mere eller mindre oplyste end tidligere?

Ud fra disse spørgsmål drøfter Christian Foldager begrebet oplysning med to gæster, der begge har en helt central placering i den danske mediebranche, nemlig tværgående redaktør Lisbeth Knudsen fra Mandag Morgen og Altinget og Berlingskes chefredaktør Tom Jensen.
”Eurotopia” er dk4s nye programserie om, hvad vi skal med Europa og om, hvordan den europæiske drøm anno 2020 lyder.
Det har Christian Foldager sat sig for at finde ud af i 10 programmer. For efter et årti præget af krise og opsplitning er det centrale spørgsmål ikke kun, hvordan det europæiske projekt kommer videre, men også hvad det skal videre mod?

Sammen med markante gæster vil Christian Foldager i programrækken genopdage Europa og formulere visioner for fremtiden. Hvert program afsluttes med, at Foldager i fællesskab med gæsterne formulerer visionen som en tese for fremtidens Europa.
På den måde samler serien i alt 10 teser i manifestet ”Eurotopia”.

Programrækken er produceret med støtte fra ”Europa-Nævnet”.