Eurotopia – Om markedet – med Brian Mikkelsen og Anne H. Steffensen

I denne udgave af ”Eurotopia” er der fokus på markedet. For dannelsen af det indre marked er en af de væsentligste europæiske bedrifter. Europa blev samlet for at undgå krig og ødelæggelse, og det var ikke våben, der skulle sikre freden, men derimod handel på et fælleseuropæisk marked. Hvad har det indre marked betydet for Europa og for europæerne? Hvorfor er det indre marked vigtigt? Hvilke problemer er der i dag, og hvilken rolle skal det indre marked spille i det 21. århundrede? Ud fra disse spørgsmål diskuterer Christian Foldager markedets betydning med Anne H. Steffensen, administrerende direktør i Danske Rederier, og med Brian Mikkelsen, administrerende direktør for Dansk Erhverv.

”Eurotopia” er dk4s nye programserie om, hvad vi skal med Europa og om, hvordan den europæiske drøm anno 2020 lyder.
Det har Christian Foldager sat sig for at finde ud af i 10 programmer. For efter et årti præget af krise og opsplitning er det centrale spørgsmål ikke kun, hvordan det europæiske projekt kommer videre, men også hvad det skal videre mod?

Sammen med markante gæster vil Christian Foldager i programrækken genopdage Europa og formulere visioner for fremtiden. Hvert program afsluttes med, at Foldager i fællesskab med gæsterne formulerer visionen som en tese for fremtidens Europa.

Programrækken er produceret med støtte fra ”Europa-Nævnet”.