Dansk-tysk med Matlok om Genforeningen – Peter Skov-Jakobsen

I denne udgave af dk4s programserie om 100-året for Danmarks genforening med Sønderjylland møder Siegfried Matlok i Københavns Bispegård biskop Peter Skov-Jakobsen, der har stærke bånd til Sønderjylland og til danskheden, men som også har et ganske særligt blik på det dansk-tyske forhold – ikke kun i grænselandet.

Inden biskoppen begyndte at studere teologi, havde han studeret tysk på Københavns Universitet, hvilket kan være en væsentlig forklaring på hans interesse og nysgerrighed ikke kun overfor nutidens Deutschland.

I samtalen drejer det sig specielt om biskop Peter Skov-Jakobsens sønderjyske rødder, der aldrig har sluppet ham. Især ikke på grund af hans bedstefar Wilhelm Heinrich Petersen, som blev født i 1897 i grænsekommunen Frørup ved Christiansfeld, og hvis egen far kom fra tyske Rendsburg. Bedstefaren deltog i Første Verdenskrig, men overlevede og brugte sidenhen en granatsplint som brevopsprætter – som evigt minde om gruen i det franske.

Men samtalen omhandler også kirken og kirkesprogets betydning for grænsen og grænselandet. Den berører forskellen på den danske og den tyske kirke, og til sidst spørger Matlok om biskoppens syn på Angela Merkels og det Tyskland, hun i en årrække har stået i spidsen for.