Dyder og laster i dagens Danmark – Charlotte Rørth om tro

Tro er en af de syv kardinaldyder, nærmere bestemt den første af de tre teologiske dyder: tro, håb og kærlighed.

Men hvad er tro egentlig for en størrelse? Kan man beslutte sig for at tro? Eller er troen ikke rettere noget, der beslutter sig for en?
Ét er sikkert: I religiøs kontekst er troen ikke det modsatte af viden, men en særlig måde at forholde sig til verden på. ”Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses”, står der i Hebræerbrevet. Kirkefaderen Augustin beskrev troen som en længsel efter Gud: ”Vort hjerte er uroligt indtil det finder hvile”, siger han i sine Bekendelser. Luther sagde, at troen kommer af det, der høres – altså evangeliet og sakramenterne.
Kierkegaard siger, at troen er som vindens susen – ingen ved, hvorfra den kommer, og hvor den skal hen.

Men hvordan fornemmes det at blive taget af troen, og hvilken rolle spiller troen egentlig i dagens Danmark? Det taler Pia Søltoft med journalist og forfatter Charlotte Rørth om i denne udgave af “Dyder og laster i dagens Danmark”.