KulturHave – Trine Bang

KulturHave - Trine Bang

Sidste forår fik Kulturmødet på Mors en ny direktør, nemlig Trine Bang, der kom fra en stilling som programchef for Aarhus 2017 – Europæisk Kulturhovedstad.
Kulturmødet på Mors har siden sin start i 2012 udviklet sig til en vigtig, national begivenhed – til et samlingssted for samtaler om kunst og kultur.
I denne udgave af ”KulturHave” taler Christian Have med Trine Bang om hendes visioner for Kulturmødet og om den nye strategi og tema “Culture Matters”, som hun har lagt for de kommende år.
Hvad er det Kulturmødet kan? Hvorfor ligger det på Mors? Hvilken indvirkning kan og bør kunsten og kulturen have på det omliggende samfund, og hvordan sikres vidensdeling, erfaringsudveksling og udvikling? Sådan lyder nogle af de centrale spørgsmål til Trine Bang i programmet. 
I en tid med fake news, trolls, boots, kunstig intelligens, digitale platforme og services har kunsten og kulturen så egentlig en rolle at spille? Hvilke værdier står kunstnerne og kulturinstitutionerne for? Vil kulturen stadig få betydning i en stadig mere digitaliseret hverdag – for den enkelte borger, for vores trivsel og for vores dannelsesbegreb? Hvilket ansvar har den enkelte kunstner og kulturinstitution for at være en aktiv medspiller i hele samfundsudviklingen? 
Det ser Christin Have nærmere på sammen med en række af Danmarks førende kunstnere, kulturledere og aktører, når de bliver inviteret ind i KulturHaven af Christian Have for i overraskende og personlige samtaler at komme med deres bud på og holdninger til kunstens betydning og dens værdiskabelse for den enkelte og samfundet.
I programrækken ”KulturHave” forsøger vi at komme et skridt videre og dybere og samtidig sætte fokus på udvalgte kunst- og kulturbegivenheder.
”KulturHave” produceres i samarbejde med Have Kommunikation. Vært er Christian Have.