Dansk-tysk med Matlok – Hans Kirchhoff, 75-året for de danske jøders redning

Dansk-tysk med Matlok - Hans Kirchhoff, 75-året for de danske jøders redning

I begyndelsen af oktober 2018 er det 75 år siden, at ca. 7000 danske jøder blev reddet til Sverige og dermed undgik deportation til nazisternes udryddelseslejre. Der var tale om en uorganiseret, humanitær indsats af enestående karakter. Men hvordan var dette ”lille mirakel” muligt i det besatte Danmark? Skyldtes det udelukkende mange danskeres personlige mod, eller spillede den tyske rigsfuldbemægtigede dr. Werner Best og hans skibsfartsmedarbejder Georg Ferdinand Duckwitz også en vigtig rolle?
Hvad var baggrunden og sammenhængen for de danske jøders redning? Hvordan vurderes den enestående begivenhed i dag?
Det ser Siegfried Matlok i programmet nærmere på sammen med historiker, dr. phil. Hans Kirchhoff, der som en af de anerkendte danske kapaciteter især har beskæftiget sig med samarbejdspolitikken og ikke mindst redningen af de danske jøder. Kirchhoff har specielt interesseret sig for den tyske diplomat Georg Ferdinand Duckwitz, der under besættelsen var tyskernes skibsfartsagkyndige i Danmark. Kirchhoff har en speciel viden om Duckwitz, idet han har haft adgang til dennes dagbøger. Er disse dagbøger troværdige, eller skal de mere opfattes som en slags livsforsikring, spørger Matlok blandt andet.
Programmet er produceret med støtte fra Den Tyske Ambassade i Danmark.