Dansk-tysk med Matlok – Bent Blüdnikow, 75-året for de danske jøders redning

Dansk-tysk med Matlok - Bent Blüdnikow, 75-året for de danske jøders redning

I begyndelsen af oktober 2018 er det 75 år siden, at ca. 7000 danske jøder blev reddet til Sverige og dermed undgik deportation til nazisternes udryddelseslejre. Der var tale om en uorganiseret, humanitær indsats af enestående karakter. Men hvordan var dette ”lille mirakel” muligt i det besatte Danmark? Skyldtes det udelukkende mange danskeres personlige mod, eller spillede den tyske rigsfuldbemægtigede dr. Werner Best og hans skibsfartsmedarbejder Georg Ferdinand Duckwitz også en vigtig rolle?
Hvad var baggrunden og sammenhængen for de danske jøders redning? Hvordan vurderes den enestående begivenhed i dag?
Det ser Siegfried Matlok i programmet nærmere på sammen med historiker og journalist Bent Blüdnikow, der har et noget andet syn på de danske jøders redning og ikke mindst på Bests og Duckwitz’ rolle, især angående baggrunden og motiverne for aktionen. Særlig kritisk er Blüdnikow over for det, han kalder den nationalromantiske fortælling om de danske jøders redning, over for samarbejdspolitikken og overfor Best og Duckwitz.

Programmet er produceret med støtte fra Den Tyske Ambassade i Danmark.