EU mellem globalisering og nationalisme (3:4) – Christian Jensen

Efter Murens fald var optimismen i Europa, ja i hele verden grænseløs. Fremtiden med globalisering og verdensomspændende muligheder tegnede lys og lovende. De liberale frihedsværdier havde sejret endegyldigt. Men så skete der noget – i Europa, i USA og i resten af verden. Nationalismen med afskærmning fra omverdenen, fokus på egne fordele frem for samarbejde og opblomstring af stærkt nationalt orienterede partier blev mere og mere fremtrædende i en række lande i Europa og resten af verden.

I programrækken ”EU mellem globalisering og nationalisme” ser Lukas A. Lausen sammen med en række eksperter nærmere på dette spændingsfelt mellem globalisering og nationalisme. Hvordan tager det sig ud i et overordnet perspektiv, og hvordan kommer det til udtryk i forskellige europæiske lande? Hvad kan vi forvente i de kommende år?
I denne udgave af programrækken vurderer Politikens chefredaktør Christian Jensen og Lukas A. Lausen spændingsfeltet mellem globalisering med særligt fokus på Danmark og betydningen af landet som lille økonomi i europæisk og global sammenhæng.

Programrækken er produceret med støtte fra Europa-Nævnet.