Kierkegaards Kabinet – Eske Willerslev

Kierkegaards Kabinet - Eske Willerslev

Citat: Mennesket er en Synthese af det Sjelelige og det Legemlige. Men en Synthese er utænkelig, naar de Tvende ikke enes i et Tredje. Dette Tredje er Aanden.
Det er ikke for meget at sige, at hele Kierkegaards forfatterskab er centreret omkring spørgsmålet: Hvad er et menneske? Men for Kierkegaard er det ikke et spørgsmål om, hvorledes man kan definere mennesket af videnskabelig vej. Han er ikke interesseret i, hvad man kan komme frem til gennem den naturvidenskab, som vinder mere og mere indpas på hans tid, eller hvad psykologer og antropologer, der rejser til fjerne lande for at undersøger særlige tilfælde, har at bidrage med.

For Kierkegaard er det at være menneske ikke noget, man bare er. Men noget man skal gøre en indsats for at blive. Der er ganske enkelt knyttet en opgave til dét at være menneske. Nok fødes vi som et levende væsen – med ben, arme, hjerte, stofskifte og får siden både fornuft og evnen til at gå på to ben. Men han understreger alligevel, at det særligt kendetegnende ved det at være menneske er, at hver især af os kan blive ”hin Enkelte”, altså et enkelt eksisterende individ, hvis vi vel at mærke gør en aktiv indsats og finder og vinder os selv. At være menneske er at anerkende og løse den opgave.

I dag denne udgave af ”Kierkegaards kabinet” taler Pia Søltoft med professor Eske Willerslev, leder af grundforskningscenteret GeoGenetics på Københavns universitet, om den viden, naturvidenskaben i dag har om, hvad et menneske er og om der overhovedet er noget i vores dna, der tyder på, at Kierkegaard også kunne have ret i sin beskrivelse?

”Kierkegaards kabinet” er en række tv-samtaler om evigt aktuelle emner med tidens vægtigste stemmer. Emnerne er de store eksistentielle spørgsmål, der aldrig går af mode, men som til enhver tid må genfremsættes og besvares på ny. Samtaleparterne er de stemmer i tiden, der gennem deres viden og gennemslagskraft kan hjælpe os til at se nye sider af det valgte emne.
Programvært er Kierkegaard-eksperten, ph.d. og sognepræst Pia Søltoft. Hvert program indledes med Pia Søltofts introduktion af Kierkegaards syn på samtalens emne og dets aktualitet i dag. Derefter går hun i dialog med dagens samtalepartner om hans, hendes og tidens tanker om det valgte emne.
I hvert program indgår også et Kierkegaard-citat.

Programrækken er optaget i biblioteket hos forlaget L & R.