Fokus på – Arv og testamente – advokat Christian G. Carlsen

“Georg Julin har siden 2009, blandt mange emner, beskæftiget sig journalistisk med den ældste aldersgruppe i Danmark – både velfærdsmæssigt og socialt. I denne podcast med advokat Christian G. Carlsen, spørges der nu ind til et emne der, alt for ofte, bliver taget fat på – alt for sent: arv og testamente. For hvornår bør man udfærdige et testamente for at sikre arvingerne? Hvordan skal man forholde sig hvis man f.eks. har været gift to gange og har børn af begge ægteskaber, og hvordan fordeler man retfærdigt de værdier man har – hvis det overhovedet kan gøres.

Det kan pludselig blive aktuelt, ikke kun for de 1,2 millioner danskere over 65 år, men så sandelig også tidligere i livet. Christian G. Carlsen er ekspert i at svare på spørgsmål, og der bliver ringet fra hele Danmark til hans kontor i Herlev, ofte uden beregning. Hans baggrund og dybe erfaring er, at han som grøn dommerfuldmægtig og retsassessor den 1. januar 1974, blev placeret i en skifteret, og siden da har interesseret sig for begrebet dødsboer og deraf afledte dokumenter. Først 24 år i Statens tjeneste, og siden 1997 som selvstændig advokat med speciale i hele området. Samtalen med Christian G. Carlsen er interessant, for trods komplicerede vinkler på spørgsmål om de mange regler, står svarene knivskarpe – på baggrund af snart 50 års erfaring.

Samtalen viser klart at det ikke er et spørgsmål om man skal lave testamente, men om hvornår – og dermed hurtigst muligt – for – man kan altid ændre sit testamente, men det er vigtigt at forholde sig til det rettidigt. Christian G. Carlsen træffes på direkte telefon 20 21 09 43, cgc@advokatcarlsen.dk og på hjemmesiden, hvor der er konkrete oplysninger på www.advokatcarlsen.dk – Heraf fremgår det også at hovedsagsområderne er: Skifte og dødsbobehandling, testamenter og ægtepagter, ejendomshandler og køberrådgivning. Adressen er Herlev Hovedgade 201 A, 2. th. 2730 Herlev.