Fremtidens Europa (1:10) – Grøn omstilling

Hvad skal der ske med det europæiske projekt på lang sigt? Hvilke ændringer – store som små, vil være nødvendige for, at vi kan udvikle og fortsætte det europæiske samarbejde til glæde for og med engagerede borgere i hele Europa?

Det tager dk4 og Christian Foldager fat på i serien ”Fremtidens Europa”, når Foldager sammen med eksperter, opinionsledere, politikere, erhvervsfolk, forskere og repræsentanter fra civilsamfundets organisationer diskuterer, hvordan EU bør udvikles i det 21. århundrede.

I denne udgave er der særligt fokus på den grønne omstilling, for kampen mod klimaændringer og ødelæggelse af miljøet er et vigtigt emne for EU og resten af verden. Hvilken strategi har EU brug for, hvis det skal lykkes at skabe en bedre verden for alle? Hvordan kan Europa medvirke til lede verden på vej mod bæredygtighed og klimaneutralitet? Hvilke initiativer er sat i gang, og hvilke er uomgængelig på lang sigt? Hvad går den europæiske grønne pagt ud på?

Christian Foldager har besøg i studiet af Rasmus Helveg Petersen, folketingsmedlem for Radikale Venstre, og Claus Ekmann, der er direktør for Rådet for Grøn Omstilling.

”Fremtidens Europa” produceres med støtte fra Europa-Nævnet.