KulturHave med Charlotte Broman Mølbæk

Ved Folketingsvalget i 2019 blev SF-politikeren Charlotte Broman Mølbæk valgt ind i Folketinget for Østjyllands Storkreds. Blandt en række andre ordførerskaber blev hun kulturordfører, og i denne egenskab gæster hun nu ”KulturHave”.

Charlotte Broman Mølbæk fortæller om SF’s vigtigste indsatsområder i partiets kulturpolitik, som i høj grad også er en ulighedsdagsorden. Støttekroner til kulturen handler om lige adgang til at opleve, men også for at udleve musik, kunst og teater.

Børn og unge er et særligt indsatsområde, fordi kunst og kultur skaber fællesskab, identitet og selvværd. Derfor er musik og kulturskoler særligt vigtige, fordi de giver børn og unge muligheder for at eksperimentere med at udleve kunsten. Kulturlivet må ikke kommercialiseres i en grad, så det kun er for dem, der har flest penge.
Broman Mølbæk fortæller også om sit eget nære forhold til musik. Hun argumenterer for, hvorfor festivaler og spillesteder er så vigtige at bevare i en Corona-tid, og hun mener, at hjælpepakker til kulturlivet godt kan gøres meget bedre.

I samtalen med Christian Have peger hun også på en række museer, der har formået at skabe en interaktiv oplevelse og sætte historien ind i en nutidig kontekst. Men hun gør også opmærksom på, at der i en særdeles udfordrende tid for kunstnere og kulturliv er behov for et stærkere kulturministerium. Desværre er kulturen ikke højt nok på regeringens prioriteringsliste, siger Broman Mølbæk, og det skal der laves om på. ”Kulturområdet har brug for en retning og en vision, så vi ved, hvor vi skal hen med kulturen”, slutter SF’s kulturordfører.

”KulturHave” produceres i samarbejde med HAVE.