Fokus på – Hospitalspræster – Kim Fischer Nielsen – sogne- og hospitalspræst

Når ordet hospitalspræst kommer i brug, er det oftest omkring alvorlig sygdom i nærmeste omgangskreds, men hvad er en hospitalspræsts primære arbejde, og hvad er funktionen i dagligdagen. Georg Julin søgte en officiel forklaring: ”Alle hospitaler har ansat præster, der står til rådighed for samtaler med patienter og pårørende. Det kan fortrinsvis ske indenfor almindelig arbejdstid, men i akutte tilfælde kan præsten også tilkaldes eller efter aftale træffes på andre tidspunkter af døgnet.”Men, hvordan forholder den enkelte præst sig så i dagligdagen til den opgave der ligger i at tale med syge mennesker eller eventuelt pårørende på hospitalet?

Det blev til en varm og meget åben og ærlig samtale med sogne- og hospitalspræst Kim Fischer Nielsen om hans personlige syn på arbejdet med emner som aktiv dødshjælp, synet på børn og unge der også ønsker at dø, og hvordan præsten i det hele taget bliver stillet over for en lang række spørgsmål der rammer mennesker i forskellige situationer når man mindst venter det. Kim Fischer Nielsen er til daglig deltids sognepræst i Uvelse Kirke nær Hillerød, og deltids hospitalspræst på Hillerød Hospital. Vi mødtes i den gamle Uvelse Kirke fra 1180 – i koret med den karakteristiske rumklang – og åbnede for samtalen.