Fokus på – Osteoporose – Finn Jørgen Jensen

Georg Julin havde i midten af 2021 en podcastsamtale med Finn Jørgen Jensen om begrebet ”kalktabletter” og deres udeblivende virkning på vores knoglesystem. I over 25 år har han forsøgt at gøre offentligheden opmærksom på at indholdet af kalkprodukter ingen virkning har på knoglerne, og at sygdommen Osteoporose er stigende i samfundet. Finn Jørgen Jensen har bl.a. haft møde med Folketingets Sundhedsudvalg samt Fødevarestyrelsen, hvorunder kosttilskud som bl.a. kalktabletter hører.
Man har nu fejlbehandlet befolkningen gennem 25 år med virkningsløse kalktabletter.
I 1998 var der 300.000 Osteoporoseramte patienter, og i 2023 har vi 6-700.000. I 2005 dannede Finn Jørgen Jensen en alternativ Osteoporoseforening, da han blev ekskluderet i en lokalafdeling af den bestående forening for at kritisere den manglende kontrol og videnskabelige dokumentation for de kalkprodukter der blev annonceret for i Osteoporoseforeningens blad. Nu inviterer denne forening så for første gang til offentligt møde – i Aalborghallen – tirsdag den 14. marts kl. 20.00 – hvor alt materialet bliver fremlagt. Det er resultater der ikke alene påviser problemer med kosttilskudstabletter, men også anviser løsninger til den enkelte person omkring forebyggelse af knogleskørhed. I denne podcast redegør Finn Jørgen Jensen præcist for det som han kalder skandalen fra de offentlige myndigheder, men også for de løsninger der bør italesættes langt mere effektivt. De produkter der tilbydes forbrugerne, har ingen virkning. I podcasten giver Finn Jørgen Jensen klar besked på, hvad optagelige tabletter bør indeholde.