Dansk-tysk med Matlok – Philipp Schröder

I denne udgave af ”Dansk-tysk med Matlok” møder Siegfried Matlok en af landets mest anerkendte, økonomiske eksperter, professor Philipp Schröder, som har særlige forudsætninger for at kunne vurdere fælles holdninger, men også forskelle mellem dansk og tysk økonomi i en europæisk sammenhæng. Schröder er født i Lübeck, er vokset op i Berlin og er promoveret ved Aarhus Universitet. Inden han flyttede til Danmark, var han knyttet til det meget ansete ”Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung”. I Aarhus er Schröder professor i international økonomi, og både den foregående borgerlige regering og den nuværende socialdemokratiske har brugt ham som rådgiver blandt andet vedrørende genåbning af Danmark og udfasning af hjælpepakker. Professoren er medlem af regeringens reformkommission, af Konkurrencerådet og af Nationalbankens repræsentantskab.

Centralt i samtalen står Schröders analyse af sammenhængen mellem dansk økonomi og den økonomiske europæiske integration gennem 50 års dansk medlemskab af EF og EU.
Programmet er optaget hos ”Det Udenrigspolitiske Selskab” i København.