Fokus på – Den psykiatriske patient – Line Druschke Knudsen

Den 28. juli 2021 skrev Line Druschke Knudsen en rammende kronik i Kristeligt Dagblad under overskriften: ”Jeg er målløs over psykiatriens utilstrækkelighed.” Her skriver Line bl.a.: ”Situationen i psykiatrien svarer til et hus hvis tag er gennemhullet. Der lappes lidt hist og her, men investeringen er ikke stor nok til, at taget kan udskiftes. Det har store konsekvenser for os patienter. Region Hovedstadens psykiatri er presset til det yderste. Zoomer vi ind på spiseforstyrrelsesbehandlingen, er det foruroligende. Jeg har været patient i systemet i mange år og kan via egne og andres erfaringer udtale mig om, hvordan det fungerer – eller rettere: ikke fungerer.” Line fortsætter: ”Mange patienter sidder ligesom mig tilbage med en følelse af, at de er forkerte, og at psykiatrien hverken kan eller vil rumme dem. Men hvad nu, hvis behandlingssystemet ikke brugte så meget energi på at få patienterne til at passe ind i den samme model? Hvad nu, hvis man fokuserede på at hjælpe mennesker med differentierede problematikker og behov, som de vidt forskellige mennesker vi jo er?” – I de følgende dage kom der læserreaktioner fra bl.a. behandlersystemet, der på mange områder gav Line helt ret i at der er et kæmpe problem, og at systemet ikke var tilstrækkeligt til at behandle de mange unge mennesker. Line fortæller i podcasten om hendes syn på problemet, og det fører til kommende podcast med behandlere der reagerede på skrift og nu også i mirkofonen. Målet er at sætte politikerne stævne til en høring om fremtidens psykiatriske behandling.