Fremtidens Europa (5:10) – Demokratisk fornyelse

Hvad skal der ske med det europæiske projekt på lang sigt? Hvilke ændringer – store som små vil være nødvendige for, at vi kan udvikle og fortsætte det europæiske samarbejde til glæde for og med engagerede borgere i hele Europa?

Det tager dk4 og Christian Foldager fat på i serien ”Fremtidens Europa”, når Foldager sammen med eksperter, opinionsledere, politikere, erhvervsfolk, forskere og repræsentanter fra civilsamfundets organisationer diskuterer, hvordan EU bør udvikles i det 21. århundrede.

I dette program sætter Christian Foldager fokus på spørgsmålet om eller behovet for demokratisk fornyelse og forbedring af EU. Siden 1970’erne har spørgsmålet om EU’s demokratiske underskud eller demokratiske legitimitet været diskuteret. Er der for langt mellem borgerne og magthaverne i EU? Mangler den almindelige borger repræsentation i EU-institutionerne? Har borgerne indflydelse på udviklingen i EU? Er det overhovedet realistisk at have demokrati i en union af 27 lande?

Christian Foldager diskuterer behovet for demokratisk fornyelse af EU med Stine Bosse, der er forkvinde for Europabevægelsen, og Susanna Dyre-Greensite, der er forkvinde for Folkebevægelsen mod EU.

”Fremtidens Europa” produceres med støtte fra Europa-Nævnet.