Eurotopia – Om familie – med Karen Lumholt og Marie Høeg

I denne udgave af ”Eurotopia” handler det om familien. For den europæiske kernefamilie er i krise og har været det i årtier, vil mange hævde. Men hvad er forklaringen, og hvordan kan vi genopdage og styrke familien i det 21. århundrede – hvis det er det vi skal? Disse overordnede spørgsmål diskuterer Christian Foldager i programmet med journalist og talsperson for Familiepolitisk Netværk Karen Lumholt og præst og skribent Marie Høeg.

”Eurotopia” er dk4s nye programserie om, hvad vi skal med Europa og om, hvordan den europæiske drøm anno 2020 lyder. Det har Christian Foldager sat sig for at finde ud af i 10 programmer. For efter et årti præget af krise og opsplitning er det centrale spørgsmål ikke kun, hvordan det europæiske projekt kommer videre, men også hvad det skal videre mod? Sammen med markante gæster vil Christian Foldager i programrækken genopdage Europa og formulere visioner for fremtiden. Hvert program afsluttes med, at Foldager i fællesskab med gæsterne formulerer visionen som en tese for fremtidens Europa.
På den måde samler serien i alt 10 teser i manifestet ”Eurotopia”.

Programrækken er produceret med støtte fra ”Europa-Nævnet”.