Dansk-tysk med Matlok om Genforeningen – Jes Fabricius Møller

I marts 2018 udnævnte Dronningen Jes Fabricius Møller til det meget anerkendte hverv som kongelig ordenshistoriograf. Men Fabricius Møller er også lektor på Københavns universitet, dr. phil og gæsteprofessor med særlige opgaver ved Grundtvig Centret i Aarhus – og så er han også hovedpersonen i denne udgave af Siegfried Matloks programserie om 100-året for Danmarks genforening med Sønderjylland.

Fabricius Møller er født i Egernsund ved Flensborg fjord, hvor hans farfar ejede halvparten af det berømte ”Teglværk Grønland” med tilhørende lervarefabrik. Allerede som barn flyttede han med sine forældre til Sjælland, men Sønderjylland har altid fyldt meget i familien – og gør det ganske særlig for Jes Fabricius, som har studeret i København, men også har haft studieophold i Berlin og Frankfurt. Han fik sin ph.d.-grad i 2003, har været ansat som lektor på Københavns Universitet siden 2005, og samtidig er han professor med særlige opgaver ved Grundtvig Centret i Aarhus. Sidste år blev han dr.phil. på en afhandling om Hal Koch.
I marts 2018 udnævnte Dronningen Jes Fabricius Møller til det meget anerkendte hverv som kongelig ordenshistoriograf, som blev oprettet i 1808. Som ordenshistoriograf er han med til at fortolke Kongehusets historie, men bidrager også samtidig til Kongehusets og Danmarks egen historieskrivning, ikke kun med egne værker.

I samtalen spørger Matlok blandt andet Jes Fabricius Møller, om den dansk-tyske grænse med de to folkeafstemninger i 1920 var en retfærdig grænse? Men også om, hvordan Fabricius Møller vurderer Kong Christian X., som måske var den danske monark, der stod overfor de største udfordringer i landets historie. Både under 1. Første Verdenskrig med Sønderjyllands Genforening og Påskekrisen, men ikke mindst under Anden Verdenskrig med den tyske besættelse af Danmark, som ikke kun truede landets eksistens.

Kongehuset er i dag i Danmark så populært som måske aldrig før, men hvad gør at tyskerne – altså ikke kun det danske mindretal i Sydslesvig – er så begejstrede for Dronning Margrethe. Hvad er hemmeligheden bag monarkiets succes i Danmark, og hvilken rolle Kongehuset spiller i det moderne demokrati? Sådan lyder nogle af samtalens sidste spørgsmål.