KulturHave med Lasse Andersson

I 2015 blev Lasse Andersson udnævnt til leder af Utzon Centret i Aalborg, og i 2020 fulgte så udnævnelsen som museumsdirektør for Kunsten i Aalborg.
Lasse Andersson er oprindeligt uddannet arkitekt og har en Ph.d. i kulturplanlægning og kreativt entreprenørskab fra Aalborg Universitet, hvor han også fungerede en årrække som ekstern lektor i urban design.
Andersson fortæller i ”KulturHave”, hvordan han ser et kunstmuseums rolle fremover, og hvilken position det er vigtigt at indtage i forhold til publikum og omverdenen.

På Utzon Centret har Lasse Andersson skabt et af landets nye, centrale udstillingssteder for arkitektur – herunder særlig formidling af fagets kunstneriske dimensioner til børn og unge, og denne erfaring tager han med til Kunsten.

I programmet fortæller museumsdirektøren også om de synergier, der ligger i at være chef for to vigtige institutioner på samme tid, og om det meget omtalte samarbejde mellem Louisiana og Kunsten.
Hvilke muligheder og visioner åbner sig i et samarbejde mellem to store museer i hver sin ende af landet?
Andersson fortæller også om nogle af de aktiviteter og formidlingsmæssige tiltag, der er sat i værk på de to institutioner, og hvad vi kan forvente os de kommende år!

”KulturHave” produceres i samarbejde med HAVE A/S.