Dyder og laster i dagens Danmark – Steen Hildebrandt om visdom

Visdom, sophia, er den første af de syv kardinaldyder. Det er også den vigtigste, for man kan sige, at alle de seks andre dyder udgør konkrete måder, hvorpå man anvender sin visdom.
At være vis er at benytte sin viden på en hensigtsmæssig måde i konkrete situationer i sammenhæng med sine evner og færdigheder.
Intelligens er mere eller mindre genetisk bestemt og derfor fastlagt i en tidlig alder. Visdom derimod er tillært og tager tid.

Men har og tar’ vi os i dag den tid, det tager at blive vis? Er vi for forhastede i vores uddannelsessystem, på vores arbejdsmarked og i livet generelt til, at visdommen kan indfinde sig? Er vi blevet alt for forhippede på, at alting skal gå hurtigt, fordi tid er penge? Er omstillingsparathed og forandringsvillighed blevet to nye dyder, der har overhalet visdommen indenom og måske endda gjort den til en last?

Pia Søltoft taler med professor Steen Hildebrandt om visdom i denne udgave af “Dyder og laster i dagens Danmark.