Dansk-tysk med Matlok – Henrik Dam Kristensen

I denne udgave af ”Dansk tysk med Matlok” er Siegfried Matlok på Christiansborg, hvor han møder dansk parlamentarismes fornemste repræsentant, nemlig Folketingets formand Henrik Dam Kristensen, der har haft en lang og bemærkelsesværdig karriere som minister, folketingsmedlem og Europa-parlamentariker.

I samtalen bliver Folketingsformanden blandt andet spurgt om sine erfaringer med tyskerne og Tyskland fra ungdomstiderne i Vorbasse tæt på den gamle Kongeå-grænse, men også om hvad 1920 og Påskekrisen betyder for dansk parlamentarisme i dag, og om hans syn på mindretallene i det dansk-tyske grænseland.

Til sidst i programmet gør Dam Kristensen og Matlok status over demokratiets tilstand i dag i Danmark og i Europa.