KulturHave med Eskil Vagn Olsen

Museum Vestsjælland blev fusioneret i 2013 og består i dag af 11 forskellige museer fordelt over det meste af Sjælland, og museet er dermed Danmarks største museum – geografisk set.

Med museer, som spænder fra Vikingetiden over middelalderen til kunstmuseer og til den gamle skole på Flakkebjerg Skolemuseum, har Museum Vestsjælland en omfattende opgave med at binde museerne sammen både geografisk og indholdsmæssigt.

I denne udgave af ”KulturHave” har Christian Have besøg af museumsdirektør Eskil Vagn Olsen, der blandt andet bliver spurgt, hvordan det er gået siden fusionen. Hvilke tiltag og aktiviteter har været særligt succesfulde, og hvordan har samskabelse med frivillige og borgere været en af nøglerne til at åbne museerne op.

Af samtalen fremgår det også, hvordan app’en “Tidslommen” har spillet en hovedrolle i formidlingen af vores kulturarv og historie, lige som man får indblik i, hvordan de unge har fået plads og lov til at lege og komme med bud på, hvordan de ser på museet, og hvordan deres fremtidsvisioner ser ud.

Vagn Olsen fortæller også om, hvordan man har løst de særlige transportudfordringer Museum Vestsjælland har, og historiske begivenheder, der i 2020 bliver markeret ekstraordinært.

”KulturHave” produceres i samarbejde med Have Kommunikation.