KulturHave – Jørgen Thorup

KulturHave - Jørgen Thorup

Sanger, komponist og artist Jørgen Thorup er gæst i denne udgave af ”KulturHave”. Med en række tillidshverv bl.a. som formand for Dansk Kunstnerråd og Spil Dansk er han en af de vigtige stemmer i dansk kulturliv – men måske ikke så kendt i den store offentlighed.
Thorup har en imponerende karriere bag sig med 15 år i Shu-bi-dua og senest i Hardinger Band sammen med Michael Hardinger, og han er ophavsmand til over 300 sange, der er solgt i over 2 mio. eksemplarer i 25 lande.
I programmet kommenterer og perspektiverer Jørgen Thorup bl.a. den nye kulturanalyse “Mellem Ballet og Biografer – kultur ifølge danskerne”, som Tænketanken Mandag Morgen har gennemført for Altingets kulturpolitiske netværk. Den viser danskernes syn på kunstens og kulturens betydning – hvorfor den er vigtig for samfundets sammenhængskraft, og om danskerne fortsat bakker op om den offentligt støttede del af kulturlivet. En række af analysens overraskende resultater bliver også præsenteret i programmet.
Thorup argumenterer også for, hvorfor kunstnere bør spille en større rolle i den samfundsmæssige udvikling i de kommende år.
I en tid med fake news, trolls, boots, kunstig intelligens, digitale platforme og services har kunsten og kulturen så egentlig en rolle at spille? Hvilke værdier står kunstnerne og kulturinstitutionerne for? Vil kulturen stadig få betydning i en stadig mere digitaliseret hverdag – for den enkelte borger, for vores trivsel og for vores dannelsesbegreb? Hvilket ansvar har den enkelte kunstner og kulturinstitution for at være en aktiv medspiller i hele samfundsudviklingen? 
Det ser Christin Have nærmere på sammen med en række af Danmarks førende kunstnere, kulturledere og aktører, når de bliver inviteret ind i KulturHaven af Christian Have for i overraskende og personlige samtaler at komme med deres bud på og holdninger til kunstens betydning og dens værdiskabelse for den enkelte og samfundet.
I programrækken ”KulturHave” forsøger vi at komme et skridt videre og dybere og samtidig sætte fokus på udvalgte kunst- og kulturbegivenheder.
”KulturHave” produceres i samarbejde med Have Kommunikation. Vært er Christian Have.