KulturHave – Morten Kirkskov

KulturHave - Morten Kirkskov

I 2015 blev Morten Kirkskov udnævnt til skuespilchef på Det Kgl. Teater efter en succesfuld periode som teaterchef på Aalborg Teater. Morten Kirkskov er også skuespiller, teaterinstruktør og forfatter, og i 2017 modtog han Årets Reumert som bedste instruktør for sin udgave af “Lang dags rejse mod nat” på Det Kgl. Teater. Kirkskov er hovedpersonen i denne udgave af ”KulturHave”, hvori Christian Have blandt andet spørger ind til skuespillets betydning netop nu i en stadig mere digitaliseret tidsalder. Hvordan sikres en kunstnerisk udvikling samtidig med øgede krav om egenindtjening og flere publikummer? Hvordan skal skuespillet på Det Kgl. Teater blive hele Danmarks teater og nå de unge og nye målgrupper, og hvordan ser Kirkskov problematikken mellem det elitære og folkelige? 
Er der en stor drøm, han håber kan realiseres på Det Kgl. Teater?
I programmet indgår også klip fra nogle af de store og markante forestillinger, som Morten Kirkskov har stået i spidsen for.
I en tid med fake news, trolls, boots, kunstig intelligens, digitale platforme og services har kunsten og kulturen så egentlig en rolle at spille? Hvilke værdier står kunstnerne og kulturinstitutionerne for? Vil kulturen stadig få betydning i en stadig mere digitaliseret hverdag – for den enkelte borger, for vores trivsel og for vores dannelsesbegreb? Hvilket ansvar har den enkelte kunstner og kulturinstitution for at være en aktiv medspiller i hele samfundsudviklingen? 
Det ser Christin Have nærmere på sammen med en række af Danmarks førende kunstnere, kulturledere og aktører, når de bliver inviteret ind i KulturHaven af Christian Have for i overraskende og personlige samtaler at komme med deres bud på og holdninger til kunstens betydning og dens værdiskabelse for den enkelte og samfundet.
I programrækken ”KulturHave” forsøger vi at komme et skridt videre og dybere og samtidig sætte fokus på udvalgte kunst- og kulturbegivenheder.
”KulturHave” produceres i samarbejde med Have Kommunikation. Vært er Christian Have.