KulturHave – Kaspar Rostrup

KulturHave - Kaspar Rostrup

En af landets store og betydningsfulde teater- og filminstruktører Kaspar Rostrup er gæst i denne udgave af ”KulturHave”.
Rostrup fortæller om teatrets betydning for vores samfundsudvikling og for det enkelte menneske. At teatret netop nu spiller en vital rolle for vores dannelse, ånd og sjæl, og han fortæller, hvordan kunsten er med til lukke døre op til rum, vi ikke kendte til i forvejen.

I programmet spørger Christian Have også til Rostrups arbejde med de største skuespillere på scenen og filmlærredet – fra Ghita Nørby, Frits Helmuth til Thure Lindhardt og til, hvordan Rostrup skabte de store filmsuccesser ”Dansen med Regitze”, der opnåede en Oscar-nominering og ”Her I Nærheden. Men også tiden som teaterchef på Gladsaxe Teater, der blev en anden gylden periode i Rostrups karriere, bliver der tid til at tale om, lige som vi hører om, at Rostrup i 2017 modtog den store Årets Reumert Hæderspris for sin unikke indsats i dansk teater.
Kaspar Rostrup er i øvrigt aktuel med Ibsens “Et Dukkehjem” på Vendsyssel Teater, der har fået meget flotte anmeldelser, og Rostrup fortæller også om, hvordan det har været at arbejde på dette Danmarks nyeste teater i Hjørring.

I en tid med fake news, trolls, boots, kunstig intelligens, digitale platforme og services har kunsten og kulturen så egentlig en rolle at spille? Hvilke værdier står kunstnerne og kulturinstitutionerne for? Vil kulturen stadig få betydning i en stadig mere digitaliseret hverdag – for den enkelte borger, for vores trivsel og for vores dannelsesbegreb? Hvilket ansvar har den enkelte kunstner og kulturinstitution for at være en aktiv medspiller i hele samfundsudviklingen?
Det ser Christin Have nærmere på sammen med en række af Danmarks førende kunstnere, kulturledere og aktører, når de bliver inviteret ind i KulturHaven af Christian Have for i overraskende og personlige samtaler at komme med deres bud på og holdninger til kunstens betydning og dens værdiskabelse for den enkelte og samfundet.
I programrækken ”KulturHave” forsøger vi at komme et skridt videre og dybere og samtidig sætte fokus på udvalgte kunst- og kulturbegivenheder.

”KulturHave” produceres i samarbejde med Have Kommunikation.