Forfatterne og Europa – Lone Kühlmann

Forfatterne og Europa - Lone Kühlmann

I EU- og Europa-debatten er det ofte de samme eksperter, politikere, forskere, erhvervs- og organisationsfolk, journalister og lobbyister, der udtaler sig. Men det gør dk4 nu noget ved med programrækken ”Forfatterne og Europa”, hvor alle deltagere er forfattere, men også borgere i Danmark og Europa.
Hvordan ser forfatterne på udviklingen i EU og i Europa? Hvilke temaer er de optaget af – som forfattere og som borgere? Betyder det noget for dem, at de er forfattere i Danmark, eller tænker de europæisk eller globalt, når de skriver? Er det europæiske samarbejde et gode eller et onde? Hvorfor?
Men der bliver selvfølgelig også talt litteratur og bøger – både om forfatterens eget værk, men også om europæiske inspirationskilder, og så anbefaler både forfatter og vært i hvert program udvalgte bøger, som de selv er blevet inspireret af.
Gæst i dette program er forfatter, journalist og foredragsholder Lone Kühlmann, der gennem årene har bestridt et stort antal poster i den danske medieverden. Ved EF-afstemningen i 1972 var Kühlmann aktiv som journalist og dækkede valget, og hun bliver da også som det første spurgt, hvad hun stemte den gang. Svaret får man i programmet. Hvordan Kühlmann ser på EU og det europæiske samarbejde i dag fremgår naturligvis også, lige som det ikke skorter på anekdoter fra en lang journalistisk karriere eller kontant kritik af det, der kunne fungere bedre inden for det europæiske samarbejde.
Vært er Ole Knudsen.

Programmet er produceret med støtte fra Europa-Nævnet.