Dansk-tysk med Matlok – John T. Lauridsen, 75-året for de danske jøders redning

Dansk-tysk med Matlok - John T. Lauridsen, 75-året for de danske jøders redning

I begyndelsen af oktober 2018 er det 75 år siden, at ca. 7 000 danske jøder blev reddet til Sverige og dermed undgik deportation til nazisternes udryddelseslejre. Der var tale om en uorganiseret, humanitær indsats af enestående karakter. Men hvordan var dette ”lille mirakel” muligt i det besatte Danmark? Skyldtes det udelukkende mange danskeres personlige mod, eller spillede den tyske rigsfuldbemægtigede dr. Werner Best og hans skibsfartsmedarbejder Georg Ferdinand Duckwitz også en vigtig rolle?
Hvad var baggrunden og sammenhængen for de danske jøders redning? Hvordan vurderes den enestående begivenhed i dag?
Det ser Siegfried Matlok nærmere på sammen med historikeren, tidligere forskningschef John T. Lauridsen i denne særudgave af ”Dansk – tysk med Matlok”.

Programmet er produceret med støtte fra Den Tyske Ambassade i Danmark.