Kierkegaards Kabinet – Rasmus Willig

Kierkegaards Kabinet - Rasmus Willig

Hvad er samvittighed? Hvor kommer samvittigheden fra? Er den fælles for alle – uafhængig af kultur og religion, og hvordan har samvittigheden i dagens Danmark?
Sådan lyder nogle få af de centrale spørgsmål i denne udgave af ”Kierkegaards kabinet”, hvori Pia Søltoft har besøg af sociologen Rasmus Willig. Men først redegør Pia Søltoft for Kierkegaards syn på samvittigheden og præsenterer følgende citat, inden samtalen går i gang.
”Derfor kunde et Menneske heller ikke have Noget paa sin Samvittighed, dersom Gud ikke var til, thi Forholdet mellem den Enkelte og Gud, Guds-Forholdet er Samvittigheden, og derfor er de saa forfærdeligt at have end det Mindste paa sin Samvittighed, fordi man strax har Guds uendelige Tyngde med” (SKS 9, 147).
”Kierkegaards kabinet” er en række tv-samtaler om evigt aktuelle emner med tidens vægtigste stemmer. Emnerne er de store eksistentielle spørgsmål, der aldrig går af mode, men som til enhver tid må genfremsættes og besvares på ny. Samtaleparterne er de stemmer i tiden, der gennem deres viden og gennemslagskraft kan hjælpe os til at se nye sider af det valgte emne.
Programvært er Kierkegaard-eksperten, ph.d. og sognepræst Pia Søltoft. Hvert program indledes med Pia Søltofts introduktion af Kierkegaards syn på samtalens emne og dets aktualitet i dag. Derefter går hun i dialog med dagens samtalepartner om hans, hendes og tidens tanker om det valgte emne.
I hvert program indgår også et Kierkegaard-citat.
Programrækken er optaget i biblioteket hos forlaget L & R.