Kvinderne fra Borgen – Velintegration, hvad betyder det?

Kvinderne fra Borgen - Velintegration, hvad betyder det?

Når vores folkevalgte taler om velintegration som et mål, hvad mener de så med det?
Hvordan har vores minoritetsgrupper det i Danmark? Hvad kan og bør vi være bedre til?
Det taler Fatma Øktem med Lisbeth Beck Poulsen (SF) og Brigitte Klintskov Jerkel fra (Det Konservative Folkeparti) om i ”Kvinderne fra Borgen”.