Kierkegaards Kabinet – Søren Gosvig Olesen

Kierkegaards Kabinet - Søren Gosvig Olesen

Citat: ”Kjerlighedens skjulte Liv er i det Inderste, uudgrundeligt, og da igjen i et uudgrundeligt Sammenhæng med hele Tilværelsen. Som den stille Søe grunder dybt i de skjulte Kildevæld, hvilke intet Øie saae, saaledes grunder et Menneskes Kjerlighed endnu dybere, i Guds Kjerlighed”.

For Søren Kierkegaard at se er der kun én kærlighed. Han taler poetisk om, at denne ene kærlighed som en grundlæggende, dobbeltrettet trang er nedlagt i ethvert menneske af Gud. Denne ene kærlighedstrang ytrer sig som en trang til at elske og til at blive elsket. Kærligheden er et overskud, noget man har for meget af og derfor trænger til at give ud. Men den er også en længsel, noget man savner og godt selv vil modtage. Den ene kærlighed antager forskellige skikkelser afhængig af måden, man elsker på og bliver fx til forelskelse, forældrekærlighed, venskab eller næstekærlighed. Man hvad binder alle disse skikkelser sammen, og er der virkelig kun én kærlighed?
Kærlighed er omdrejningspunktet for samtalen i denne udgave af ”Kierkegaards kabinet”, hvori Pia Søltoft har besøg af universitetslektor Søren Gosvig Olesen.
”Kierkegaards kabinet” er en række tv-samtaler om evigt aktuelle emner med tidens vægtigste stemmer. Emnerne er de store eksistentielle spørgsmål, der aldrig går af mode, men som til enhver tid må genfremsættes og besvares på ny. Samtaleparterne er de stemmer i tiden, der gennem deres viden og gennemslagskraft kan hjælpe os til at se nye sider af det valgte emne.
Programvært er Kierkegaard-eksperten, ph.d. og sognepræst Pia Søltoft. Hvert program indledes med Pia Søltofts introduktion af Kierkegaards syn på samtalens emne og dets aktualitet i dag. Derefter går hun i dialog med dagens samtalepartner om hans, hendes og tidens tanker om det valgte emne.
I hvert program indgår også et Kierkegaard-citat.

Programrækken er optaget i biblioteket hos forlaget L & R.