Europas fremtid – fremtidens Europa 2-2

I dette program er fokus på fremtiden set i forhold til de udfordringer, som det europæiske samarbejde står over for, og hvordan det skal formidles til befolkningerne. Udgangspunktet er den hvidbog, som Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, har fremlagt, og hvori han beskriver fem scenarier for EU’s fremtid. I det første scenarie beskriver han et EU, der fortsætter med de samme kompetenceområder som nu og forsigtigt bevæger sig i retning af en videreudvikling af det indre marked, mens områder – såsom integration og grænsekontrol – overlades til de enkelte lande.

I det andet scenarie omtaler han et EU, der samler kræfterne om det oprindelige projekt, altså et fælles marked, hvor der kan handles frit over grænserne, mens andre store politiske områder bliver nedprioriteret. I det tredje skitseres en udvikling af EU i flere hastigheder, det vil sige, hvor grupper af lande går videre end andre i forbindelse med fx eurozonen, grænsesamarbejdet og andre politikområder. I det fjerde scenarie beskriver han en ”mindre, men bedre” udvikling, hvor alle lande i fællesskab vedtager at gå videre i samarbejdet på et begrænset antal områder, mens andre områder bliver lagt på is, og endelig skitserer han i det femte og sidste scenarie en udvikling, hvor alle 27 lande går ind for føderal model, og hvor unionen går videre på alle politiske områder på fuld kraft.